قوانین و مقررات

با رعایت قوانین می توانید با خیالی آسوده خدمات دریافت نمایید:

- مسئولیت هر نوع خدماتی برعهده آگهی دهنده بوده و سی وال هیچ مسئولی از این بابت ندارد. بنابراین قبل از دریافت خدمات یا محصول اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایید.

- از درج یا سفارش تبلیغات جهت فعالیت های غیر مجاز خودداری نمایید.

- از درج شماره حساب در متن آگهی خودداری نمایید.

- از درج آگهی با متن تکراری خودداری نمایید.

- از درج آگهی های مربوط به networking خودداری نمایید.